xe nâng hạ

KX-SDC20/25/30

tải trọng nâng: 2000/2500/3000Kg

KX-SDCZ-5000

tải trọng nâng: 5000Kg

KX-SDC-30

tải trọng nâng: 3000Kg (dài)

KX-PPT

tải trọng nậng:1500kg

KX-QDCX15

tải trọng nậng:1500kg

KX-QDC15/20/25

tải trọng nậng:1500/2000/2500kg

KX-CDSS10/15/20

tải trọng nậng: 1000/1500/2000kg

KX-CDSD10/15/30

tải trọng nâng: 1000/1500/200Kg

KX-CDD-B-10/16

tải trọng nậng:1000/1600kg

KX-CDD-H-B-15/20/25

 

taỉ trọng nậng:1500/2000/2500k

KX-CDD-H-15/20/25

trả trọng nậng:1500/2000/2500kg

KX-CQD-H-10/20

 

trải trọng nậng:1000/2000kg

KX-CDD-C-10

 

tải trọng nậng:1000kg