KX-SDCZ-5000

tải trọng nâng: 5000Kg

 

KX-CDSD10/15/20

tải trọng nâng: 1000/1500/200Kg

 

KX-CDD-H-15/20/25

tải trọng nâng: 1000/200/2500Kg

 

KX-CDD-B-10/16

tải trọng nâng: 1000/1600Kg

 

PA-200E---PA-1000E

tải trọng tiêu chuẩn: 100-1000(kg)

 

PA-200--PA-1000

tải trọng tiêu chuẩn : 100-1000(kg)

 

PA-200D---PA-1000D

tải trọng tiêu chuẩn: 100-1000(kg)

 

PA-200A---PA-1200A

tải trọng tiêu chuẩn: 200-1200(kg)

 

KX8700

thích hợp thiền các nước

 

KX8600

thích hợp thiền các nước

 

KX103

thích hợp thiền các nước

 

KX088B

thích hợp thiền các nước

 

KDJ-15000L

sức kéo:15000(lbs

 

KDJ-250B/500B/250B1/500B1

ksức kéo: 250~500(KG)

 

KDJ-500E1/750E1/1000E1

sức kéo: 500~1000(KG)

 

KJ1-KJ10

sức kéo: 1000~10000(KG)

 

HST600-750-1000

tải trọng nâng: 600-1000Kg

 

TH0.8-TH2

tải trọng nâng: 800-2000(Kg)

 

RB-25

đường kính thép cây: 25mm(1')

 

OY-16--OY-25

máy cắt  ông thếp